Oferta usług i współpracy

Lo Wag Trans

Przedmiotem działalności Lo Wag Trans są usługi w obszarze transportu kolejowego oraz transportu kombinowanego: działalność agencyjna i handlowa, prowadzenie spraw Klientów związanych z wypełnianiem wymogów określonych w Ustawie o transporcie kolejowym,  doradzanie w zakresie rozwiązań logistycznych i technicznych, rozwiązania innowacyjne, analizy techniczne i ekonomiczne.